Zpravodaj

http://dolnilhota.info/

Pomoc občanům v obci Dolní Lhota  (Pomáhejme si navzájem)

Cílem této aktivity je shromáždit občany obce Dolní Lhota, kteří by rádi ve svém volném čase pomohli zejména seniorům s drobnými pracemi.

Aktivita se však neomezuje na pomoc seniorům, ale může se jednat i o jinou formu pomoci, např. při stěhování, kde je potřeba na chvíli více lidí. Nebo např. při výměně úrody ze zahrádky, kde je možné nabídnout nadúrodu.