Jednání zastupitelstva 23. 6. 2022

00:00:00 – 00:01:30 – zahájení, úvodní informace
00:01:30 – 00:04:10 – rekonstrukce hasičské zbrojnice, dokončení sálu, radary v obci
00:04:10 – 00:06:40 – uskutečněné akce v obci
00:06:40 – 00:06:55 – nové webové stránky
00:06:55 – 00:08:20 – audit, den obce
00:08:20 – 00:32:05 – rozpočtová opatření, hospodaření obce
00:32:05 – 00:33:55 – komunální volby
00:33:55 – 00:37:40 – prodloužení dotace na DČOV
00:37:40 – 00:59:05 – obecně závazné vyhlášky (např. denní klid nebo noční klid)
00:59:05 – 01:04:05 – diskuse k dokončení rekonstrukce zbrojnice a sálu, a dalších možných úpravách (např. obecní byty nebo zelená úsporám)
01:04:05 – 01:05:25 – diskuse k opravě komunikace na břížku
01:05:25 – 01:28:10 – diskuse k DČOV
01:28:10 – 01:45:50 – diskuse k hospodaření v lesích
01:45:50 – 01:56:40 – dokončení akce ukliďme Česko, sběrné dvory
01:56:40 – 02:06:00 – pokračování diskuse k hospodaření v lesích
02:06:00 – 02:13:15 – vyjádření V. Lasákové ke komunikaci na obci, diskuse ke kvalitě rozhlasu v obci

Pouze fakta

Vážení sousedé,

jmenuji se Jan Růžička, domek na ulici Podevsí vlastníme s ženou již 15 let. Snadno mne poznáte, protože rád chodím bosý.

V tomto dopise přináším pouze holá fakta, která je možno si ověřit např. v záznamech z jednání zastupitelstva a nechám na vás, abyste je posoudili.

  1. Finanční ztráta z hospodaření v lese v obci Dolní Lhota a v okolních obcích v roce 2020
ObecPlocha lesa v haDoplatek na ha lesaDoplatek celkem
Dolní Lhota8420 367 Kč1 710 828 Kč
Slatina2122 216 Kč
Vřesina842 628 Kč
Mokré Lazce2498 Kč
Horní Lhota392 632 Kč
Hlubočec501 176 Kč
Háj ve Slezsku114 547 Kč
Velká Polom127612 Kč
Dobroslavice616 007 Kč

Jeden ze zastupitelů požádal na jednání zastupitelstva 2.2.2022 o projednání hospodaření v lesích. S návrhem na zařazení tohoto bodu jednání nesouhlasili zastupitelé V. Sobas, T. Zdražila, T. Hrubý a B. Kokeš. Zřejmě nemají z nějakých důvodů zájem řešit neekonomické hospodaření v lese.

  1. Starosta V. Sobas bez projednání na zastupitelstvu zadával zakázky svému synovi. Na dotaz, zda v tom nevidí střet zájmů odpověděl, že nikoli. To, že Obec Dolní Lhota nemá směrnici k zadávání veřejných zakázek, je podle některých zastupitelů chyba, protože rozhodování zůstává pouze na panu starostovi.
  1. Starosta na dotaz na jednání zastupitelstva dne 27.4.2022, proč nepožádal o dotaci na opravu dětského hřiště v tomto roce, odpověděl, že nevěděl, že je možné nějakou dotaci získat, přestože se tyto dotace vypisují každoročně.

Jsou i další věci v chodu obce, o které by se měli běžní občané zajímat. Pokud máte zájem se dozvědět další podrobnosti, přijďte ve středu od 16 hodin na Podevsí 33 nebo do Pašiček (bývalé pastviny pod skládkou). Budu se snažit být k dispozici k diskusi každou středu během června a září 2022, buď u mně na terase nebo v Pašičkách.

Jinak vám přeji hodně zdaru a šťastnou ruku v podzimních volbách.

S pozdravem

Jan Růžička, Ph.D.

dolnilhota.info