Záznam z jednání zastupitelstva 27.4.2022

00:00:01 – 00:05:00 – zahájení, úvodní informace
00:05:00 – 00:06:30 – informace o průběhu rekonstrukce sálu a hasičárny
00:06:55 – 00:08:55 – informace o dopravní situaci + radary
00:13:00 – 00:18:00 – informace o čerpání rozpočtu
00:20:00 – 00:20:30 – odkup pozemku, kvůli vybudování komunikace na ulici Lesní
00:21:00 – 00:23:00 – dotace pro SDH – 150 tis. Kč.
00:27:00 – 00:29:00 – výkledek na ulici Na Břížku
00:30:00 – 00:35:00 – cyklostezka
00:37:00 – 00:41:00 – diskuse o opravě dětského hřiště
00:41:00 – 00:47:00 – diskuse o 25 milionech na účtu
00:48:00 – 00:59:00 – další diskuse – radary, hřiště, autobusové zastávky
00:59:00 – 01:00:30 – diskuse o tom, že lidé nevím, že je zastupitelstvo
01:03:00 – 01:03:45 – dotaz na nové webové stránky
01:03:45 – 01:16:39 – další diskuse a pozvánky na akce